FANDOM


Jerzy Wacław Lipka


Warszawa

17.02.2010


Nachruf auf ihn:


Dnia 4 lutego 2010 roku zmarł Jerzy Wacław Lipka"Jeżewski", "Leszczyc" Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militarigenerał brygady w stanie spoczynkukapitan Armii Krajowejhonorowy prezes Rady Naczelnej Światowego Związku Żołnierzy AKhonorowy członek Związku Odszedł od nas Szef i Przyjaciel, Człowiek szlachetny, prawy,dobry i bezinteresowny, który łączył członków ŚZŻAKwe wspólnej służbie dla Ojczyzny, ucząc tolerancji i patriotyzmu. Zachowamy Go na zawsze w pamięcigrono przyjaciół z Rady Naczelnej wszystkich kadencji Uroczystości pogrzebowe rozpocznie msza święta w Katedrze Polowej WP w Warszawie, ul. Długa 13/15 w dniu 19 lutego 2010 roku (piątek) o godzinie 11.00.

Prochy zostaną złożone w Kwaterze Panteonu Cmentarza Wojskowego na Powązkach.  http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,24043,Jerzy-Wacław-Lipka-nekrolog.html

Nachruf auf ihn bis hierher

http://www.klub-generalagrota.pl/kg/baza-wiedzy/biogramy-postaci-histo/558,Pplk-WP-kpt-AK-Jerzy-Waclaw-Lipka-VM-Jezewski-Leszczyc.html


.